Tanzania National e-Procurement System

Information Area

Public Notice

Title Description Date Uploaded Attachment
TAARIFA KWA UMMA Wajibu wa Taasisi Nunuzi Kujiridhisha na wazabuni wa vifaa na huduma mtambuka (VHM) kupitia mikataba maalumu 30/07/2022 TAARIFA KWA UMMA-GPSA.pdf